ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนได้จัดวันวิทยาศาสตร์บูรณาการกับวันอาเซียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63
ก.ต.ป.น. กลุ่มปากอ่าวเจ้าพระเจ้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองสวน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63