สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                   สัญลักษณ์ตราโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) เป็นรูปแสงรัศมี จำนวน๑๙ แฉกแผ่อยู่เหนือและรอบ ๆ เจดีย์และมีอักษรย่อ วส. อยู่ใต้รูปเจดีย์ ซึ่งเปรียบประดุจดังปัญญาอันรุ่งโรจน์ ที่สองสว่างไปรอบ ๆ บนพื้นฐานของคนดี นักเรียนมีคุณธรรม