อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
                   
อัตลักษณ์โรงเรียน
         
                    “ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ ปลอดภัยในสถานศึกษา”
        
 เอกลักษณ์โรงเรียน

                   “โรงเรียนส่งเสริมกีฬา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”