คณะผู้บริหาร

นายธนิต ประสมเชื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา